परिचय

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा कृषि व्यवसायको विकास मार्फत खाद्य सुरक्षा एवं गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउदै प्रदेश नं. ३ को समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको गतिलाई अगाडी बढाउन, प्रदेशस्तरमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी यस क्षेत्रमा संलग्न कृषक, कषि व्यवसायी एवं प्राविधिकहरुको निरन्तर रुपमा सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय मातहत रहने गरि कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रलाई प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस प्रदेशका कृषकहरु, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्दै उनीहरुलाई उद्यम व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने, व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालनमा आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य विषयमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी यस प्रदेशमा कृषि व्यवसायको विकासलाई गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी समेत यस केन्द्रको रहेको छ । यस केन्द्रको कार्यालय हाल भक्तपुरको चुनदेवीमा रहेको छ ।

कार्यालय प्रमुख

श्री विमल थापा क्षेत्री

प्रमुख

(अधिकृतस्तर एघारौं)

हामीसंग सम्पर्कमा रहनुहोस्